Ostateczna decyzja lokata czy konto oszczędnościowe?

Posted by olek on Tue, Jan 31 2017 10:35:53

Z pewnością lokata terminowa, jak i rachunek oszczędnościowy można odnaleźć w ofercie niemalże każdego banku. Wbrew pozorom różnice są kosmetyczne. Właśnie te dwa produkty są idealne do tego, aby zacząć pomyśleć o gromadzeniu swoich funduszy. Dla osób chcących oszczędzać dłuższy okres czasu lepsza opcja to oczywiście ta druga opcja. Chodzi tutaj przede wszystkim o lokatę.

Biorąc pod uwagę lokatę należy mieć świadomość, że jest to depozyt składany w banku na jakiś wyznaczony czas. Jeśli chodzi o rozpiętość terminów to tak naprawdę tutaj sprawa wykazuję wysokie zróżnicowanie. Bez większych problemów uda się odnaleźć okres od jednego dnia do wielu lat. Biorąc pod uwagę wycofanie pieniędzy przed terminem, chodzi tutaj o zerwanie lokaty uda się ponieść finansowe skutki takiego zachowania. W czasie umowy bank lokaty w wielu przypadkach zastrzega to, że taka sytuacja nalicza odsetki mogąca zostać obniżone bądź nie wystąpią. Istnieję duża liczba sytuacji określająca to, że tutaj można z góry zyskać to jaką kwotę uda się zyskać. Bardzo często na rynku da się znaleźć lokaty, które są ze zmiennym oprocentowaniem. Na pewno to tutaj istnieję większe oprocentowanie stałe. Jeśli chodzi o konto oszczędnościowe istnieję możliwość większej swobody operowania zgromadzonymi pieniędzmi. Z pewnością wszystkie środki uda się w każdym momencie wpłacać, a także wypłacać z bieżącego rachunku. Wypłaty mogą być limitowane w pewien określony sposób. Przykładowo za więcej jak jeden przelew w trakcie jednego miesiąca uda się zapłacić dodatkową opłatę. Jeśli chodzi o zbyt częste sięganie po oszczędności należy powiedzieć o tym, że tutaj zarobek może być pomniejszony. Rachunek oszczędnościowy w wielu przypadkach może się opierać na zmiennym oprocentowaniu. Decyzja o lokacie terminowej powinna być w sposób szczególny przemyślana. Otrzymując jednorazowo większa kwotę, chcąc ją przechować we właściwy sposób, ażeby nie być narażonym na pokusę oszczędności warto wybrać taki sposób oszczędzania. Psychologiczna bariera może zostać utworzone w momencie utraty odsetek. Na pewno tutaj może istnieć ryzyko, że oprocentowanie depozytu nie będzie za wysokie. Jeśli chodzi o formułę stałego oprocentowania to tutaj także należy powiedzieć o specyficznych korzyściach. Może to być szczególnie istotne kiedy uda się zagwarantować wyższe oprocentowanie w przypadku kiedy stopa procentowa spadnie. Założenie lokaty ze stałym oprocentowaniem na dłuższy okres czasu to większy zysk aniżeli w momencie operowania krótkoterminowych depozytów. Taka sytuacja może mieć także pewnego rodzaju minusy. Warto powiedzieć o tym, że tutaj będzie istnieć ryzyko iż NBP będzie podnosić stopy procentowe. Są momenty w których rachunek oszczędnościowy będzie oznaczać lepszy wybór. Na pewno taka opcja to ciekawe rozwiązanie dla wszystkich chcących oszczędzać regularnie w określonych odstępach czasu niezbyt wysokie kwoty. Na pewno jego sprawdzenie będzie dotyczy także funduszu rezerwowego gdzie uda się sięgnąć po nie w dowolnym momencie. Kiedy jest najlepszy czas na taki rachunek? Z pewnością to dobre miejsce na oszczędności na tzw. czarną godzinę. Nastąpić tutaj może uzupełnienie salda na koncie osobistym.

W przypadku planowania wypłacania kwoty więcej razy niż jeden ze swojego rachunku oszczędnościowego warto powiedzieć o występujących kosztach w naliczanych odsetkach. Taka sytuacja winna dotyczyć dzielenia funduszy na kilka kont. Chodzi tutaj o różne przeznaczenie, rezerwa bądź oszczędności na wakacje.