Lokata rentierska – elitarny produkt tylko dla wybranych czy oferta dla każdego?

Posted by olek on Thu, Aug 30 2018 07:46:58

Lokata rentierska to na polskim rynku dość mało popularny produkt, być może dlatego, że wokół którego roztacza się mgiełka ekskluzywności. Wysokie oprocentowanie, dostępność lokaty tylko dla osób z dużym kapitałem i przede wszystkim – regularne wypłaty zarobionych odsetek. Jak jednak pokazuje bankowa praktyka, taka otoczka nijak ma się do rzeczywistości i w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

Jak się okazuje największą różnicą pomiędzy standardowymi i popularnymi lokatami terminowymi a lokatami rentierskimi jest sposób wypłacania odsetek. W przypadku lokat tradycyjnych odsetki trafiają do nas dopiero po zakończeniu lokaty. Natomiast w przypadku lokaty rentierskiej płatności odsetkowe otrzymujemy w regularnych cyklach np. co kwartał. Dzięki temu możemy cieszyć się z osiągniętego zysku już w czasie trwania inwestycji, a nie dopiero na jej koniec.

Różnice i podobieństwa pomiędzy lokatami rentierskimi a standardowymi lokatami terminowymi:

• Lokaty rentierskie oraz lokaty terminowe zakładane są na określony okres czasu, przy czym lokaty rentierskie są depozytami długoterminowymi trwającymi od 12 do 36-miesięcy.

• W przypadku lokaty rentierskiej odsetki z zainwestowanego kapitału nie są kapitalizowane na rachunku, otrzymujemy je na konto osobiste w regularnych odstępach czasu. Cykliczność przelewów uzależniona jest od parametrów danej oferty, najczęściej odbywa się to co jeden, trzy lub sześć miesięcy.

• Z uwagi na to, że odsetki z lokaty rentierskiej zostają nam regularnie wypłacane, zysk z takiego rodzaju depozytu będzie minimalnie niższy niż w przypadku standardowej lokaty terminowej o takich samych parametrach.

Lokata rentierska a konto oszczędnościowe

Lokata rentierska to połączenie tradycyjnej długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym. Oprocentowanie takiej lokaty znane jest nam już na etapie rozpoczęcia, a bank raz na jakiś czas wypłaca nam określoną kwotę pieniędzy. Mając rachunek oszczędnościowy, możemy zrobić tak samo – ustalając, że np. na koniec każdego miesiąca wypłacimy zarobione przez ten czas odsetki.

Przewaga lokaty rentierskiej nad kontem oszczędnościowym polega przede wszystkim na tym, że nie musimy obawiać się obniżenia oprocentowania w trakcie inwestycji. Niestety w przypadku kont oszczędnościowych jest to dość powszechna praktyka. Banki początkowo kuszą klientów wysokim „promocyjnym” oprocentowaniem które obowiązuje przez kilka miesięcy, po czym jego wysokość gwałtownie spada.