Kredyty gotówkowe i lokaty bankowe.

Posted by olek on Tue, May 31 2016 14:14:37

Kredyty gotówkowe są w pewnym sensie i na pewnej płaszczyźnie bardzo mocno powiązane z lokatami bankowymi. Wydaje się, że oba te pojęcia są różne i raczej nie powinny posiadać powiązań, jednak jest inaczej. Nim przyjrzymy się bliżej owym zależnościom wcześniej powinniśmy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czyli czym jest w zasadzie kredyt gotówkowy? No, więc jeżeli mówimy o kredytach gotówkowy to powinniśmy sobie wyobrazić jedną dużą grupę kredytów w skład, której wchodzą liczne kredyty, one się od siebie różnią na wielu płaszczyznach nie mniej jednak posiadają jedną podstawową wspólną cechę, która sprawia, że nalezą do grupy kredytów gotówkowych. Jaka co cecha, a no mianowicie, fakt, że zostają one w całości wypłacane tylko i wyłącznie gotówką, stąd też ich nazwa, czyli kredyty gotówkowe. Jeżeli z kolei chodzi o same różnice to są one chociażby na płaszczyźnie czasu spłaty kredytu, wysokości oprocentowania, czy różnego rodzaju innych udogodnień, dostosowanych dla konkretnych grup społecznych. Dlatego pamiętajmy tę podstawową zasadę, jeżeli kredyt zostaje wypłacony kredytobiorcy w całości gotówką i tylko i wyłącznie gotówką, to wówczas będzie to kredyt gotówkowy.

Teraz, gdy już wiemy, czym jest kredyt gotówkowy, możemy bliżej przyjrzeć się owym zależnościom, które występują po między tymi kredytami a lokatami bankowymi. Lokaty bankowe to sposób banków na pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy, które mogą inwestować i pomnażać. Ostatecznie od tego właśnie jest instytucja bankowa. Część z owych pozyskanych środków zostaje przeznaczona na udzielanie kredytów gotówkowych. I tutaj jest to powiązanie, ale nie jest ono jedyne, ponieważ kredyty są udzielane na procent, to też zarabiają na siebie i na sam bank, dzięki czemu po pewnym czasie bank zyskuje kolejne dodatkowe fundusze, z których może chociażby wypłacać pieniądze z lokat bankowych. To jest to drugie powiązanie, domykające w pewien sposób cykl pieniądze od lokaty po przez kredyt i powrotem do lokaty bankowej.

Widzimy zatem na podstawie tego, co zostało w szczegółowy sposób opisane powyżej, że lokaty bankowe i kredyty gotówkowe są ze sobą dość mocno związane są one w pewien sposób od siebie ściśle zależne.