Koszty kredytu- co warto wiedzieć.

Posted by olek on Mon, Oct 16 2017 13:03:28

Co znajdziemy w cennikach?

Banki w swoich cennikach mogą zawierać także inne opłaty. Jedną z częściej stosowanych jest opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych bank może nas obciążyć kosztami wyceny nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości, a także opłatą za wpis hipoteki. Dodatkowo płatne mogą być także wszelkie aneksy do umowy. Często stosowanym przez banki zabezpieczeniem jest konieczność okazania ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, a to również kolejny wydatek. Jeśli jesteśmy stałym klientem banku i korzystamy z jego innych ofert to możemy negocjować prowizje i wysokość oprocentowania.

Czy można odstąpić od umowy?

Jeśli chodzi o kredyt konsumencki to prawo daje nam możliwość odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 10 dni od dnia jej podpisania. Wówczas należy dostarczyć do banku osobiście lub wysłać listem poleconym pisemne oświadczenie w którym informujemy o odstąpieniu od umowy kredytowej. W takiej sytuacji mamy obowiązek zwrócić kredyt, a także pokryć koszty zawarcia umowy tzw. opłatę przygotowawczą, a także pokryć koszty ustanowienia zabezpieczenia. Dlatego też lepiej poświęcić więcej czasu na podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu, niż później z niego rezygnować ponosząc dodatkowe wydatki. Banki same ustalają wysokość prowizji i opłat. Warto więc przeanalizować ofertę kilku banków, albo też skorzystać z usługi doradcy kredytowego, który znając nasze potrzeby i możliwości finansowe, zaproponuje kredyt najbardziej dla nas korzystny. Nie ulegajmy reklamom, nie sugerujmy się tym co pisze na plakatach i w ulotkach. W banku dokładnie sprawdźmy jakie jest rzeczywiste oprocentowanie kredytu, bo dla kredytobiorcy najważniejszy jest całkowity koszt ponoszony przy zaciągnięciu kredytu. Aby nie ponosić w przyszłości przykrych konsekwencji podejmujmy świadome i przemyślane decyzje.